VISI

“MELAHIRKAN INSAN YANG MENGHAYATI ISLAM,
BERILMU DAN BERAKHLAK MULIA”

 

MISI


SMA AL-AHMADIAH AL-IJTIMAIAH

BERILTIZAM MEREALISASIKAN MISI DENGAN MELAKSANAKAN ASPEK-ASPEK BERIKUT:


Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan.
Mengaplikasikan cara hidup Islam di sekolah dengan lebih berkesan.
Menumpukan usaha kepada kecemerlangan berpaksikan ilmu Fardu Ain dan Fardu Kifayah
Melahirkan pelajar yang hebat dalam kokurikulum yang selari dengan kehendak Islam
Melahirkan pelajar yang mempunyai sahsiah mulia.
Mewujudkan prasarana yang selamat, kondusif dan ceria.
Menggunakan teknologi ICT secara optima.
Menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan kamuniti setempat

Wednesday the 1st. Custom text here - Templates Joomla