bdswisserfahrung.npage

Visi & Misi

Created on Monday, 05 November 2012

VISI

Melahirkan ulamak Islam profesional

yang menghayati cara hidup

berteraskan Agama Islam

 

MISI

Penakanan cara hidup Islam

di sekolah dengan cara berkesan.

Memberi penekanan kepada

ilmu diniyah dan akademik.

Memberi penekanan ke arah membentuk

akhlak dan peribadi yang mulia.

 

Wednesday the 19th.